सण वर्षाचे आणि त्याची पक्वान्ने

pages: 
208
price: 
200 रुपये
ISBN: 
978-81-7432-048-3
Edition: 
दुसरी
Cover Page: 

सण म्हणजे मनाला आनंद देणारा दिवस!
परंतु सण साजरा करणे हे उत्तम पक्वान्ने
जोडीला असल्याशिवाय अशक्य आहे!
वैयजंती केळकरांच्या या पुस्तकांत प्रत्येक
सणास करावयाच्या त्या त्या पक्वान्नांविषयी
वैशिष्ट्यपूर्ण व शास्त्रीय सखोल
दृष्टिकोनातून दिलेली माहिती मिळते.

Average (1 vote):
see individual ratings
You have already rated this post. Selecting a new rating will replace your old rating.
Rate this post Not rated