इराक दहन

pages: 
217
price: 
180 रु.
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

सद्दाम याने हुकूमशाही गाजवून हजारो लोकांना यमसदनास पाठवले आणि बहुसंख्य लोकांचे जीवन बरबाद केले. तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी सर्व जगाचे आपण कोतवाल आहोत असे मानून इराकची राखरांगोळी केली, त्याचा हा थोडक्यात लिहिलेला इतिहास आहे.

Average (1 vote):
see individual ratings
You have already rated this post. Selecting a new rating will replace your old rating.
Rate this post Not rated
( categories: )