वितरक यादी

कोल्हापूर
      ग्रंथ पुस्तकांचे विश्व – 95231 - 25355355
      किताब बुक कॉर्नर - 9881202599

      पुणे
      मॅजेस्टिक बुक स्टॉल – 9520 - 24458802
      परेश एजन्सी – 9520 – 24459190 - 65218116    
      रसिक साहित्य प्रा. लिमिटेड – 9520 - 24451129
      पाटील एंटरप्राईजेस् – 9520 - 24487629
      ललित वितरण  - 9520 – 25230193 / 24477302 / 9423020559
      अनमोल पुस्तकालय – 9520 - 24457066
      अक्षरधारा – 9520 - 24490679
      आशिष एजन्सी – 9520 - 32907246
      श्री स्वामी समर्थ स्टेशनरी अँड जनरल स्टोर्स - 9822083048
      शुभम्‌ साहित्य – 9520 - 24474322
      पाटील बुक डेपो  - 9520 - 24459475
      क्रॉसवर्ड बुक स्टोअर्स लिमिटेड - 9822752697
      साधना ग्रंथप्रदर्शन अँड मिडिया सेन्टर – 9520 - 24459635
      `साहित्यदर्शन’ – 9822373639 / 9822393313 / 9423161061
      संस्कृती प्रकाशन ग्रंथदालन - 9823068292

      नागपूर
      सचिन साहित्य – 95712 - 2530539
      नागपूर पॉप्युलर बुक शॉप – 95712 - 2524278
      अमृता एंटरप्राईजेस्‌ – 95712 - 2532434

      नाशिक
      ज्योती स्टोअर्स – 95253 - 2306700
      ज्योती बुक सेलर्स अँड स्टेशनरी 95253 – 2306702 / 03 / 04
      करण बुक सेन्टर – 95253 - 6520771
      कुसुमाग्रज मायबोली - 9822427755
      प्रतिपदा डिस्ट्रीब्युटर्स : 95253 - 2329451

      अमरावती
      प्रयास - 9420722107
      पॉप्युलर बुक सेन्टर – 95721 - 2574396

      गोवा
      शारदीय वितरण - 9422057929

      नांदेड
      संगत प्रकाशन - 9325610046
      अभंग पुस्तकालय - 9890572000

      औरंगाबाद
      विद्या बुक्स – 952432 - 2337371

      बेळगाव
      नवसाहित्य बुक स्टॉल (0831) 2421078

      अहमदनगर
      उदय एजन्सी – 95241 - 2347360

      अंबेजोगाई
      अनुराग पुस्तकालय - 9423471070

      सांगली
      प्रसाद वितरण ग्रंथदालन – 95233 - 2377515

      रत्नागिरी
      ग्रंथस्नेह ग्रंथ वितरण – 952352 - 224868

      अकोला
      मिहिर उद्योग केंद्र – 95724 - 2442138

      ठाणे
      मॅजेस्टिक बुक डेपो – 25376865 / 25430652
      ग्रंथपंढरी – 25394212 मो. 9820518616

      दादर
      आयडियल पुस्तक त्रिवेणी – 24302126 / 24304254
      मॅजेस्टिक ग्रंथदालन - 9892220239
      मॅजेस्टिक बुक हाऊस - 24305914

      विलेपार्ले
      जवाहर बुक डेपो – 26143902 / 26148735
      मॅजेस्टिक बुक हाऊस - 26132879

      कल्याण
      दीपाली प्रकाशन – 95251 - 2437671

      फोर्ट
      पिपल्स बुक हाऊस - 22873768

      गिरगाव
      हळबे एजन्सी - 23884964
      सेंट्रल प्रकाशन - 23882212
      विद्यार्थी सेल्स एजन्सी – 23851416 / 23829330

      बोरिवली
      शब्द द बुक गॅलरी – 28332640
      अनंत बुक सेलर्स - 28983695

      विरार
      मुद्रा बुक डेपो – 95250 - 2500053

      वसई
      केळकर, अभ्यंकर आणि मंडळी – 95250 - 6411498

      मुलुन्ड
      विजय बुक्स्‌ सप्लायर – 26150071 / 9892330879

      सी. पी. टॅंक
      तुकाराम बुक डेपो – 22421689

      चिपळूण
      द बुक लॅण्ड – 952355 – 260560

      गोरेगाव
      घाणेकर बुक डेपो – 28726405

      डोंबिवली
      ज्ञानदा ग्रंथ वितरण – 95251 – 2862589

      गोवा
      गोमंतक बुक सर्व्हिस – 95832 – 2225794 / 2437639

      जळगाव
      नेवे ब्रदर्स – 9422781857
      प्रशांत बुक हाऊस – 95257 - 2227231

      नागपूर
      आशीर्वाद प्रकाशन – 95712 – 2223012

      पनवेल
      वैखरी बुक स्टॉल – 26863007

      सोलापूर
      विद्या साहित्यालय – 6959837 / 9850841411

      कोल्हापूर
      अक्षर पुस्तकालयाचे अक्षरदालन – 95231 – 2646424