What's New...

by Anonymous.

by Anonymous.

by Anonymous.

साहित्यिक गप्पा दहा साहित्यिकांशी

pages: 
240
price: 
250 रु.
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

एकेका साहित्यिकाच्या संपूर्ण साहित्याचा अभ्यास करून कथानक, व्यक्तिचित्रे वगैरेंची तपशीलावर सर्जन-प्रक्रिया शोधण्यासाठी मुलाखती घेतल्या असत्या, तर त्या अधिक महत्त्वपूर्ण ठरल्या असत्या.

Rate this post Not rated

मिस्किलार

pages: 
208
price: 
200 रु.
Edition: 
दुसरी
Cover Page: 

दैनंदिन जीवनातील साध्या साध्या घटनांविषयी नर्मविनोदी शैलीतील कथासंग्रह.

Rate this post Not rated