What's New...

by Anonymous.

कवीची मस्ती

pages: 
264
price: 
325 रु.
ISBN: 
978-93-83678-62-4
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

‘‘आपले काव्य श्रेष्ठ,
आपली प्रतिभा श्रेष्ठ या भ्रमात मी
आजवर होतो. साऱ्या जगाला मी
तुच्छ समजलो. कःपदार्थ समजलो.
मनात एक मस्ती होती.
ती लोकांना डाचायची.
पण ती माझी-कवीची मस्ती होती.
ती आता उतरली आहे.

Rate this post Not rated
( categories: )

by Anonymous.

by Anonymous.

by Anonymous.