What's New...

by Anonymous.

बंद दरवाजा

pages: 
176
price: 
200 रु.
ISBN: 
978-93-83678-67-9
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

माणसाच्या अंतर्विश्वाचे, त्यातील व्यामिश्रतेचे,
जीवनाच्या रहस्यमयतेचे भान देणार्‍या
सासणेंच्या कथेत
सहजतेनेच काव्यात्मता अवतरते.
प्रतीकप्रतिमांची योजना, अद्भुताच्या,
फँटसीच्या माध्यमाचा वापर,

Average (1 vote):
see individual ratings
You have already rated this post. Selecting a new rating will replace your old rating.
Rate this post Not rated

by Anonymous.

by Anonymous.

हसंभव

pages: 
172
price: 
200 रु.
ISBN: 
978-93-83678-17-4
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

गेली अनेक वर्षे सुधीर सुखठणकर ‘विनोदी कथा’ हा वाङ्मयप्रकार गांभीर्याने आणि यशस्वीरित्या हाताळत आहेत.

Rate this post Not rated
( categories: )