Titlesort iconAuthorEditionPagesPrice
इसापनीतीआनंद साधलेचौथी148100 रु.
इसापनीती-2आनंद साधलेतिसरी140100 रु.
इस्त्राएल छळाकडून बळाकडेना. ह. पालकर पाचवी238200 रु.
उंदरावलोकनमुकुंद टाकसाळेपहिली144150 रु.
उणे एकज्योत्स्ना देवधरपहिली14335 रु.
उत्तम कथाइंदुमती शिरवाडकरपहिली 6025 रु.
उत्तरमामायणमधुकर तोरडमलपहिली219180 रु.
उत्तरयोगीज्योत्स्ना देवधरद्वितीय15030 रु.
उदय वैश्र्विक प्रज्ञेचाAnonymousपहिली397350 रु.
उन्नती आपल्या हातीहि. मा. ओसवालपहिली19290 रु.
उपनिषदे एक जीवनग्रंथसंपादन – रामचंद...पहिली342250 रु.
उमलत्या कळ्यांचे प्रश्र्नडॉ. विठ्ठल प्रभूपाचवी121100 रु.
एक असतो बिल्डरसुधीर निरगुडकरसहावी 172 180 रु.
एक कहाणी अशीही…Anonymousपहिली219250 रु.
एक माणूस एक दिवसह. मो. मराठेपहिली268135 रु.
एक माणूस एक दिवसः 2ह. मो. मराठेपहिली282150 रु.
एक मुक्त संवाद उद्याच्या कादंबरीकारांशीश्री. ना. पेंडसेपहिली14185 रु.
एक सम्राज्ञी एक सम्राटमधुकर तोरडमलपहिली 26475 रु.
एक सूर माझा, एक सारंगीचापंडित रामनारायणपहिली 132125 रु.
एक होती आजीश्री. ना. पेंडसेदुसरी425400 रु.