• warning: Illegal string offset 'data' in /home/noetiljs/public_html/drroot/majesticprakashan.com/includes/tablesort.inc on line 110.
  • warning: Illegal string offset 'data' in /home/noetiljs/public_html/drroot/majesticprakashan.com/includes/tablesort.inc on line 110.
Author

कवडसे

pages: 
121
price: 
70 रु.
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

...या गरीब माणसाची बायको घेऊन माझा बाप गावोगाव वणवण भटकतो आहे – केवळ शरीराच्या सुखासाठी ! ही कल्पनाच मला जाणून घेता येत नव्हती.

Average (1 vote):
see individual ratings
You have already rated this post. Selecting a new rating will replace your old rating.
Rate this post Not rated
( categories: )

पैलतीर

pages: 
119
price: 
70 रु.
Edition: 
दुसरी
Cover Page: 

‘जान्हवी म्हणते, तशा तडजोडी आयुष्यात केल्या असत्या, तर ढेरपोट्या मंत्री नसतो का झालो?

Rate this post Not rated
( categories: )

देवकी

pages: 
137
price: 
120 रु.
Edition: 
तिसरी
Cover Page: 

पन्नास-पाऊणशे वर्षांपूर्वी गोमंतक-कोकण प्रदेशात भोगदासीचे जीवन जगणारी ‘भावीण’ ही जमात आज सुदैवाने लुप्त झाली आहे.

Average (1 vote):
see individual ratings
You have already rated this post. Selecting a new rating will replace your old rating.
Rate this post Not rated
( categories: )

गंज/टेक ओव्हर

pages: 
138
price: 
90 रु.
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

आजच्या ग्लोबलायझेशनच्या काळात माणूस निरुपयोगी होत चाललाय... त्याची जागा आता यंत्रानं घेतलीय. पाच माणसांचं काम एक यंत्र खाऊन टाकतंय... कामगारांना व्ही. आर. एस.

Rate this post Not rated
( categories: )

बालकाण्ड

pages: 
332
price: 
200 रु.
ISBN: 
978-81-7432-012-4
Edition: 
दुसरी
Cover Page: 

ह. मो. मराठे.

Rate this post Not rated
( categories: )