What's New...

अंतरिक्ष भरारी

pages: 
138
price: 
150 रु.
ISBN: 
978-93-83678-64-8
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

अज्ञात प्रदेशाचा वेध घेण्याची ऊर्मी माणसाच्या मनात केव्हापासून वस्ती करून आहे. तिच्याच पूर्तीसाठी कोलंबस, वास्को डी गामा, मॅगेलन यांसारख्या साहसी दर्यावर्द्यांनी भर समुद्रात आपली गलबतं लोटली होती.

Rate this post Not rated

चालू शतक, निसर्ग-पर्यावरण आणि भारत!

pages: 
144
price: 
170 रु.
ISBN: 
978-93-83678-39-6
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

चालू शतक, निसर्ग-पर्यावरण आणि भारत!

Rate this post Not rated

हसंभव

pages: 
172
price: 
200 रु.
ISBN: 
978-93-83678-17-4
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

गेली अनेक वर्षे सुधीर सुखठणकर ‘विनोदी कथा’ हा वाङ्मयप्रकार गांभीर्याने आणि यशस्वीरित्या हाताळत आहेत.

Rate this post Not rated
( categories: )

लागेना थांग

pages: 
184
price: 
200 रु.
ISBN: 
978-93-83678-29-7
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

साधना कामत यांची कथा वाचली की सर्वप्रथम हे ध्यानात येते की ही लेखिका कथा या वाङमयप्रकारामध्ये मनःपूर्वक वावरणारी व रमणारी आहे. तिचे कथेवर खरेखुरे प्रेम आहे.

Rate this post Not rated

Weekly Updates

वाचक लिहितात...